रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना।

रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष रकम दाखिला गर्ने  सम्बन्धी सूचना ।

 

यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त देहाय बमोजिमका सेवा प्रदायकहरूले आ.व. २०७९।८० को अडीटेड वित्तिय विवरण अनुसार बुझाउन पर्ने कूल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी वापत रकम र २ प्रतिशतले हुने ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम २०८० पुष मसान्त भित्र बुझाउन यस अघि नै पत्राचार गरि जानकारी गराएको भएतापनि हालसम्म दाखिला गरिएको जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा मिति २०८० फाल्गुन मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने २ महिनाको थप दस्तूर सहित रोयल्टी वापतको रकम श्री संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजश्व खातामा र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) वापतको रकम यस प्राधिकरणको खातामा  दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ। साथै, श्री संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दाखिला गरेको रोयल्टी रकमको भौचर र यस प्राधिकरणको खातामा दाखिला गरेको RTDF रकमको भौचर र अडीटेड वित्तिय विवरण सहित यस प्राधिकरणमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गरी  जानकारी गराउनुहुन समेत यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।

S.No. 

Name of the Licensee

S.No. 

Name of the Licensee

S.No. 

Name of the Licensee

1

Acme Technical Institute Pvt. Ltd.

31

I. Zone Pvt. Ltd.

61

Prime Network Pvt. Ltd.

2

Aone Network Pvt. Ltd.

32

I4 Technologies Pvt. Ltd.

62

Rapid Unique Network Pvt. Ltd

3

Beni Communications Pvt. Ltd.

33

Itel Networks Pvt. Ltd.

63

Regmi Media Inc. Pvt. Ltd.

4

Big Marshyandi Net Pvt. Ltd.

34

Japan Nepal Inf. Commun. Technology Pvt. Ltd.

64

Sarathi Commumicatons network Pvt. Ltd.

5

Bihunkot Internet Pvt. Ltd.

35

Kalika Net Pvt. Ltd.

65

Shangrila Informatics Pvt. Ltd.

6

Broad Band Nepal Pvt. Ltd.

36

Khaptad Net Pvt. Ltd.

66

Shikhar Net Pvt. Ltd.

7

Broad Link Network & Commun. Pvt. Ltd.

37

Konnect Nepal Networks Pvt. Ltd.

67

Simple Intelligent System and Technology Pvt. Ltd.

8

Broadband Solutions Pvt. Ltd.

38

Kriti Darshan Media Pvt. Ltd.

68

Simple Media Network Pvt. Ltd.

9

C. Data Communication Pvt. Ltd.

39

Life Net Pvt. Ltd.

69

Sinko I.T. Engineering Pvt. Ltd.

10

C. G. Communications Pvt. Ltd.

40

Loop Networks Pvt. Ltd.

70

SITA BV 

11

Cherry World Communication Pvt. Ltd.

41

Lumbini Max Digital Pvt. Ltd.

71

Sky Broadband Pvt. Ltd.

12

Classic Tech Pvt. Ltd.

42

Mercantile Communications Pvt. Ltd.

72

Smart Link Network Pvt. Ltd.

13

Communications & Communicate Nepal Pvt. Ltd.

43

Meta Link Pvt. Ltd.

73

SmartLink Telecommunications Pvt. Ltd.

14

Cosmic Net Pvt. Ltd.

44

Metrolink Business Group Pvt. Ltd.

74

Super Sitapaila Cable Net Pvt. Ltd.

15

Dish Media Network Limited

45

Mithila Digital Nepal Pvt. Ltd.

75

Supereight Networks Pvt. Ltd.

16

Divine Stream Network Pvt. Ltd.

46

Neolink Pvt. Ltd.

76

Swift Net Pvt. Ltd.

17

Dolphin Net Communication Pvt. Ltd.

47

Nepal Digital Service Pvt. Ltd.

77

Techminds Network Pvt. Ltd.

18

EastLink Technology Pvt. Ltd.

48

Nepal Net Sanchar. 

78

Telnet Internet Pvt. Ltd.

19

E-link Net Pvt. Ltd.

49

Nepal Wireless 

79

Udaya Cable Network Pvt. Ltd.

20

Everest Link Pvt. Ltd.

50

Nepalink Communication Pvt. Ltd.

80

Ultranet Communication Pvt. Ltd.

21

Everest Wireless Network Pvt. Ltd.

51

Net Max TechnologiesPvt. Ltd.

81

Unified Communication Pvt. Ltd.

22

Fast Speed Link Network Pvt. Ltd.

52

Next geekers Pvt. Ltd.

82

Unite Networks Pvt. Ltd.

23

Fiber Net Communications Pvt. Ltd.

53

Nimble Network Pvt. Ltd.

83

Vianet Communications Pvt. Ltd.

24

Fibertel Fibernet Pvt. Ltd.

54

Numbur Network Pvt. Ltd.

84

Virtual Network Pvt. Ltd.

25

Fiberworld Communication Pvt. Ltd.

55

Oasis Broadband Internet Pvt. Ltd.

85

Web Surfer Nepal Communications System  Pvt. Ltd.

26

G.R.S.Link Internet Service Pvt. Ltd.

56

P.D.S Server Network Pvt. Ltd.

86

Wifi Nepal Pvt. Ltd.

27

Gandaki Communication Pvt. Ltd.

57

Pals Network Pvt. Ltd.

87

Wifi Tech Nepal Pvt. Ltd

28

Goreto Communication Pvt. Ltd.

58

Parsa Telecommunication Pvt. Ltd 

88

World Fiber Net Pvt. Ltd.

29

Hawk Net Pvt. Ltd.

59

Pathibhara Network Pvt. Ltd.

89

Yes Net Nepal Pvt. Ltd.

30

Himalayan Online Services Pvt. Ltd.

60

Pokhara Internet Pvt. Ltd.

90

Zishan Network Pvt. Ltd.