परामर्श पत्र

क्र सं. आर्थिक वर्ष परामर्श पत्र प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दस्तावेज
1 OTT (Over-the-Top) नियमन सम्बन्धी फ्रेमवर्कको मस्यौदा 2080 बैसाख 11 2080 जेष्ठ 9
2 विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services) नियमनको लागि तयार गरिएको कार्यविधिको मस्यौदा 2079 चैत्र 29 2080 जेष्ठ 21
3 Review Paper on NESAS 2079 कार्तिक 5 2079 माघ 17
4 MDMS Bylaws 2079 (2022) 2079 भाद्र 30 2079 माघ 17
5 Consultation Paper on NTA Guidelines on Erection of Antenna Structures and Protection from Non – Ionizing Radiation from Radio Base stations 2066 फागुन 5 2066 चैत्र 4
6 VoIP/Internet टेलिफोनी सेवा पूर्ण रुपमा खुला गर्ने सम्बन्धमा परामर्श पत्र। 2066 असोज 19 2066 कार्तिक 19