गाइडलाइन

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 भिडियो कन्फरेन्सीङ्ग सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विशेष निर्देशिका
2 प्रि-पेड कलिंग कार्ड (Prepaid Calling Card) सेवा संचालन सम्वन्धी विशेष निर्देशिका 2069
3 दूरसञ्‍चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2073
4 अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६ 2076
5 अन्तरआवद्दता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ 2076
6 प्राधिकरणको सेवा संचालन मार्गदर्शन, २०७७ 2077
7 दूरसञ्चार सेवाहरूको लागि शुल्क स्वीकृतिको लागि दिशानिर्देश 2079
8 General Licensing Guideline 2079
9 नेटवर्क सेवा दिशानिर्देश 2079
10 भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ताको लागि विशेष निर्देशिका 2079