निर्देशिका

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछ्याउने र मर्मत गर्नका लागि निर्देशनहरू 2069
2 राष्ट्रिय उपकरण पहिचान रजिस्ट्री (NEIR)-२०७२ को कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम निर्देशनहरू 2072
3 श्री सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी(कार्यविधि) निदेशिका, २०७४ को अधिनमा रहि इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निदेशिका 2077
4 नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणवाट सेवा प्रदायकहरुलाई उपभोक्तासंग सम्बन्धित विषयमा जारी गरिएको निर्देशनहरुको एकीकृत विवरण 2077
5 श्री सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी(कार्यविधि) निदेशिका, २०७४ को अधिनमा रहि Voice सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निदेशिका 2077
6 IoT/ M2M Regulatory Framework 2080
7 Interim Directives related to Inflight Communication (IFC) Services 2080