नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्य पदको लागि आवेदन तथा स्व:घोषणा सम्बन्धी जानकारी