ग्रा.दू.वि.को.

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको संक्षिप्त विवरण
सि.न. सेवा प्रदायकको नाम जिल्लाहरु
1 नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड
2 टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि.