पदाधिकारीहरु

श्री पुरुषोत्तम खनाल

अध्यक्ष

श्री रबिन्द्र झा

सदस्य

श्री गोकर्ण प्रसाद सिटौला

सदस्य

श्री कृष्ण प्रसाद पोख्रेल

सदस्य

श्री नवराज अधिकारी

सदस्य