दूरसञ्‍चार ऐन बमोजिम जारी निर्देशिकाहरु

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 भिडियो कन्फरेन्सीङ्ग सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विशेष निर्देशिका
2 प्रि-पेड कलिङ्ग कार्ड (Prepaid Calling Card) सेवा संचालन सम्वन्धी विशेष निर्देशिका 2069
3 दूरसञ्‍चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2073
4 अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६ 2076
5 अन्तरआवद्दता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ 2076
6 दूरसञ्चार सेवाहरूको लागि शुल्क स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079
7 दूरसञ्चारका अन्य अतिरिक्त सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा सामान्य निर्देशिका 2079
8 नेटवर्क सेवाको विशेष निर्देशिका 2079
9 भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ताको लागि विशेष निर्देशिका 2079