९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

/, SpectrumAuction/९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

यस प्राधिकरणवाट ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको वाँकी फ्रिक्वेन्सी  बढाबढ सम्बन्धमा प्रथम पटक मिति २०७५/०९/०४ गते विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मिति २०७५/०९/२३ गते प्रकाशित सूचना मार्फत स्थगित गरिएकोमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/१०/३ गतेको आदेश बमोजिम ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बढाबढ प्रकृया पुन: सुचारु गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ |

उक्त फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी प्रि-बिड वैठक तथा निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति देहाय बमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ |

प्रि-बिड वैठक मिति : २०७५/१०/१३ गते अपरान्ह १२:०० बजे

निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति: २०७५/१०/१७ गतेसम्म

 

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण

कमलादी काठमाडौँ , नेपाल 

जी.पि.ओ. बक्स नं. ९७५४

फोन नं. +९७७-१-४२५५४७४

फ्याक्स :+९७७-१-४२५५२५०

इमेल: info@nta.gov.np/ ntra@nta.gov.np

वेभ साइट: www.nta.gov.np

2019-09-25T06:27:46+00:00 January 23rd, 2019|Public Notices, SpectrumAuction|