सेवाको गुणस्तर

/सेवाको गुणस्तर
सेवाको गुणस्तर 2019-07-03T04:30:42+00:00

दूरसंचार सेवाको स्तर तोक्ने  र गुणस्तर निर्धारण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न “दूरसंचार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धि विनियमावली २०७३” लागू गरिएको छ। : NTA QoS ByLaw

ड्राइभ टेस्ट प्रतिवेदन

703, 2023

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन

March 7th, 2023|0 Comments

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन : PDF

1508, 2022

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन

August 15th, 2022|0 Comments

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन : PDF

2706, 2022

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन

June 27th, 2022|0 Comments

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन : PDF

1502, 2022

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका)

February 15th, 2022|0 Comments

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका): PDF

2507, 2021

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका)

July 25th, 2021|0 Comments

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका) नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणद्वारा २०७७ चैत्र देखि २०७८ जेष्ठ महिनाको अवधिमा ड्राइभ टेस्टमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा उपलब्ध मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरी प्राप्त भएको नतिजाको आधारमा तयार पारिएको [...]