सेवाको गुणस्तर

/सेवाको गुणस्तर
सेवाको गुणस्तर 2019-01-27T05:22:38+00:00

दूरसंचार सेवाको स्तर तोक्ने  र गुणस्तर निर्धारण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न “दूरसंचार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धि विनियमावली २०७३” लागू गरिएको छ। : NTA QoS ByLaw