सेवाको गुणस्तर

/सेवाको गुणस्तर
सेवाको गुणस्तर 2018-05-15T09:38:14+00:00

दूरसंचार सेवाको स्तर तोक्ने  र गुणस्तर निर्धारण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न “दूरसंचार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धि विनियमावली २०७३” लागू गरिएको छ। : NTA QoS ByLaw

विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरिरहेको सेवाको सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्न “NTA QoS Survey” नामको Mobile App बनाई Google Play Store मा उपलब्ध छ। सेवाग्राहीहरुको  प्रतिक्रियाको आधारमा यस प्राधिकरणले मोबाईल सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सेवाप्रदायकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने छ। NTA QoS Survey App