Mobile Value Added Services को अनुमति पत्र खुला गर्ने सम्वन्धमा Consultation Paper को रुपमा जारी गरिएको बारे |

///Mobile Value Added Services को अनुमति पत्र खुला गर्ने सम्वन्धमा Consultation Paper को रुपमा जारी गरिएको बारे |

Mobile Value Added Services को अनुमति पत्र खुला गर्ने सम्वन्धमा  Consultation Paper को रुपमा जारी गरिएको बारे

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

(सार्वजनिक गरिएको मिति:-२०७३|१०|३)

 

यस प्राधिकरणबाट Mobile Value Added Servicesको अनुमति पत्र खुला गर्ने सम्वन्धमाअध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवालाहरुको राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको वेबसाइटwww.nta.gov.np मा सार्वजनिक गरिएको छ| प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त Consultation Paper on Licensing Provisions to Open Mobile Value Added Services in Nepal.pdf मा सरोकारवालाहरुबाट सार्वजनिक गरिएको मितिले ३० दिन भित्र राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाइ सहयोग गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ|

 

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
कमलादी,काठमाडौँ ,नेपाल |

जि.पि.ओ. बक्स: ९७५४
 फोन: +९७७-१-४२५५४७४/४२५६०५४/४२५५६४९/४२५४६८१

/४२५६१८२/४२५६१४३/४२५४७१७/४२५६३७१
फ्याक्स: +९७७-१-४२५५२५

Website: www.nta.gov.np
Contact email: mparyal@nta.gov.np bcshrestha@nta.gov.np

2017-05-29T17:09:26+00:00 January 16th, 2017|Public Notices|