Notice of SMS Short Code

///Notice of SMS Short Code

SMS Short Codeसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

 

यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुले हाल संचालन गरिरहेको ४ अंकका SMS Short Code हरुलाई २०७२|१०|२९ सम्ममा शुरुको अंक ३थप गरी ५ अंकमा संचालन हुने गरी Migration को व्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित Voice सेवा प्रदायकहरुलाई यस प्राधिकरणबाट निर्देशन दिईसकिएकोले सो अनुसार कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा VAS Provider लगायत सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यसै सूचना द्वारा जानकारी गराइन्छ |

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

श्रीकुन्ज भवन, कमलादी,काठमाडौ,नेपाल

फोन नं:  ९७७-१-४२५५४७४

फ्याक्स नं:९७७-१-४२५५२५०

Email:info@nta.gov.np

URL:www.nta.gov.np

 

2017-05-29T17:12:20+00:00 September 24th, 2015|Public Notices|