दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु

///दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु
सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड
१. रेडियो सञ्चार (अनुमति) नियमावली २०४९ बि. सं. २०४९ बि. सं. PDF
२. राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ बि. सं. २०५२ बि. सं. PDF
३. दूरसञ्‍चार नियमावली २०५४ बि. सं. २०५४ बि. सं. PDF
४. उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ २०७६ बि. सं. PDF
५. राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाहरु २०६९ बि.सं. PDF
६. दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली २०७४ बि.सं. PDF
९. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ २०७९ बि.सं PDF
2022-12-14T04:38:23+00:00 June 18th, 2012|कानून|