प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु

///प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु
सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१. शुल्क स्वीकृति निर्देशिका PDF
२. अन्तरआवद्दता निर्देशिका, २०७६ २०७६ PDF
३. दूरसञ्चारका अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सामान्य निर्देशिका (संशोधित) PDF
४. नेटवर्क सेवाको विशेष निर्देशिका PDF
५. भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ताको लागि विशेष निर्देशिका PDF
६. भिडियो कन्फरेन्सीङ्ग सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विशेष निर्देशिका PDF
७. प्रि-पेड कलिंग कार्ड (Prepaid Calling Card) सेवा संचालन सम्वन्धी विशेष निर्देशिका PDF
८. दूरसञ्‍चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ PDF
९. अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६ २०७६ वि. स. PDF
१०. प्राधिकरणको सेवा संचालन मार्गदर्शन, २०७७ २०७७ वि. स. PDF
2021-09-13T04:56:43+00:00