मापदण्ड

/मापदण्ड
मापदण्ड 2022-09-02T13:55:29+00:00
सि.नं. नाम जारी मिति डाउनलोड
१. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सरूवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ वि. सं. २०७९ PDF