अन्तरआवद्धता तथा नाम्बरिंग

/अन्तरआवद्धता तथा नाम्बरिंग
अन्तरआवद्धता तथा नाम्बरिंग 2020-09-06T05:59:14+00:00

अन्तरआवद्धता तथा नाम्बरिंग सम्बन्धित दस्तावेजहरु

 

क्र.सं. नाम मिति डाउनलोड
१. दूरसञ्‍चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ २०७७ PDF