गृहपृष्ठ 2020-05-26T05:08:42+00:00
Loading...

प्राधिकरणको वेबपेजमा स्वागत छ

नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा उदारीकरणको नीति लिई निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५२।९।१० को निर्णयानुसार दूरसञ्चार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउन प्रारम्भ गरिएको हो।

Links

नागरिक वडापत्र
एम आइ एस
मोबाइल ट्रयाकिंग
ई-बोलपत्र
Speed Test
सूचनाको हक सम्बन्धित

सार्वजनिक सूचना

1805, 2020

Pre Bid meeting of Free Wifi in Everest Base Camp

This is in reference to the bid published in 1st May,2020(Invitation for Bids No.: 4/Wifi/NTA/2076/77 NCB No.: 04/Wifi/NTA/2076/77) for the Implementation of Wi-Fi in Everest Base Camp. The Pre-bid meeting is going to be held [...]

1105, 2020

सवारी पासको लागि आवेदनको नमुना

सवारी पासको लागि आवेदनको नमुना: DOC

1005, 2020

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 10 May, 2020) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression [...]

505, 2020

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: licence-01-2076/77

EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Title of Consulting Service: licence-01-2076/77 PDF

505, 2020

EXPRESSION OF INTEREST Addendum Report – Optical Fiber Network Laying (Package 3 ) in Mid-Hill Transmission Network Project

EXPRESSION OF INTEREST Addendum Report Consultancy services to monitor, verify and certify “Optical Fiber Network Laying (Package 2 ) in Mid-Hill Transmission Network Project” PDF

505, 2020

EOI Addendum Report – “Optical Fiber Network Laying (Package 2) in Mid-Hill Transmission Network Project”

EXPRESSION OF INTEREST Addendum Report Consultancy services to monitor, verify and certify "Optical Fiber Network Laying (Package 2 ) in Mid-Hill Transmission Network Project" PDF

3004, 2020

BIDDING DOCUMENT for THE PROCUREMENT OF Implementation of Wi-Fi in Everest Base Camp

BIDDING DOCUMENT for THE PROCUREMENT OF Implementation of Wi-Fi in Everest Base Camp : PDF

More Notices…

अध्यक्ष

श्री पुरुषोत्तम खनाल
अध्यक्ष

प्रवक्ता

श्री मिन प्रसाद अर्याल
निर्देशक
फाेन: 984-1376203

सूचना अधिकृत

श्री सन्दिप अधिकारी
उप निर्देशक
Tel: 977-1-4255474
Cell: 9841235688
Email: pio@nta.gov.np

उत्कृष्ट कर्मचारी २०७६

श्री अम्बर स्थापित
निर्देशक

मिडिया

सेवा

IMEI/ESN/MEID Registration

मोबाइल सेटको IMEI/ESN/MEID दर्ता

IMEI/ESN/MEID Registration

मोबाइल ह्याण्डसेटको IMEI/ESN/MEID दर्ता

Consumer Complaint

प्रतिक्रिया पठाउनुहोश

Consumer Complaint

प्रतिक्रिया पठाउनुहोश

फोटो ग्यालरी

कार्यक्रम

Formulating Strategic Action Plan for NTA

Introduction Nepal Telecommunications Authority (NTA) has sought assistance from the International Telecommunications Union (ITU) to carry out capacity building training on Formulating Strategic Plan for NTA. Mr. Sameer Sharma, ITU Senior Advisor, is [...]

SATRC Workshop on Policy, Regulation and Services

The Asia-Pacific Telecommunity (APT) is organizing the South Asian Telecommunication Regulators’ Council (SATRC) Workshop on Policy, Regulation and Services from 3 to 5 July 2018 in Kathmandu, Nepal. The workshop will be hosted by the [...]

विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस २०१८

World Telecommunication and Information Society Day (WTISD) is celebrated on May 17 every year. Enabling the positive use of Artificial Intelligence for All is the theme of WTISD-18 and will focus on the potential [...]

More Events…