Consultation Paper on the the concept paper for the mobilization of Rural Telecom Development Fund (RTDF).

Home///Consultation Paper on the the concept paper for the mobilization of Rural Telecom Development Fund (RTDF).

ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन अवधारणपत्र सम्बन्धी सूचना

 

दूरसञ्‍चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले ऐनको दफा (३०) को उपदफा (४) वमोजिम ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालनको लागि ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन (कार्यविधि) विनियमावली, २०६४ वनाई सोहि विनियमावलीको विनियम (६) वमोजिम एक ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन समिति गठन गरेको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा उक्त समितिले तयार पारेको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष परिचालन सम्बन्धी अवधारणा पत्रको मस्यौदा [RDF65.01] यस प्राधिकरणको वेभ साइट www.nta.gov.np मा राखिएको छ। उक्त कोष परिचालन सम्बन्धी अवधारणा पत्रको मस्यौदा उपर यहाँहरुको कुनै राय, सल्लाह तथा प्रतिक्रिया भए सो मिति २०६५।३।२५ भित्र प्राधिकरणको निम्न ठेगानामा पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सवैमा प्राधिकरण हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

मस्यौदा पत्रको लागि यहां थिच्नुहोस

 

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण
ब्लूस्टार अफिस कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।
इमेलः http://mparyal@nta.gov.np
फ्याक्सः ९७७- ०१-४१०१०३४
टेलिफोनः ९७७ -०१-४१०१०३०-३८

प्रा. डा. दिनेश कुमार शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण

2017-05-29T17:25:21+00:00 June 8th, 2012|Public Notices|