Public Notices

Home//Public Notices

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्वन्धि TOT तालिम सम्वन्धमा

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्वन्धि TOT तालिम सम्वन्धमा (प्रकाशित मिति: २०७७/१२/१८) यस प्राधिकरणबाट सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्रस्तावहरु माग गरी सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, अनुरुप छनौट भएका विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएको छ | सोहि कार्य विधिमा प्राधिकरण र विद्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारी तोकिएको छ र सोहि अनुसार प्राधिकरण र छनौट भएका [...]

2021-03-31T09:16:28+00:00 March 31st, 2021|Public Notices|

Notice

Notice   This is notify that, NTA intent to award the contract to M/s United Traders Syndicate Pvt. Ltd., Kathmandu, Nepal for the execution the contract for PROCUREMENT OF SUPPLY AND DELIVERY OF SUV JEEP (01-VEHICLE-NTA-2077/78), as given in the Contract Data/SCC to you as your Bid Price of NRs 10,525,000.00(Nepalese Rupees Ten Million Five [...]

2021-03-25T13:33:13+00:00 March 25th, 2021|Public Notices|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

2021-03-23T05:22:19+00:00 March 23rd, 2021|Public Notices|

IFB for IT familiar Conference Hall in Account Committee of Federal Parliament of Nepal

Invitation for Bids Nepal Telecommunications Authority (NTA) Invitation for Bids for the Design, Supply, Install and Commission for establishing IT familiar Conference Hall in Account Committee of Federal Parliament of Nepal Contract Identification No: 02-NTA-PAC-2077/78 Date of Re publication: 15 March-2021 NTA has own fund and part of the proceeds of this fund will be [...]

2021-03-16T04:13:23+00:00 March 16th, 2021|Public Notices|

Notice for Shortlisted International Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 7th March, 2021) Notice for Shortlisted International Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following international consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Consultancy services for Development of Policy for Regulation and Security, Business Modality, Operation Modality of [...]

2021-03-08T01:35:48+00:00 March 8th, 2021|Public Notices|

Notice

Notice This is to notify to concern that, NTA intent to award the contract to M/s Kirateshwor Construction & Drilling Company Pvt. Ltd., Sukedhara, New Colony, Kathmandu, Nepal  for execution of the contract for Construction of prefab structure for office space in chabahil (Contract No. 02-NTA-Office-2077/78), as given in the Contract Data/SCC to you as your [...]

2021-02-07T04:17:34+00:00 February 7th, 2021|Public Notices|

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा जरुरी सूचना

 ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१०/१५)   ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित देहाय बमोजिमका परियोजनाहरुका कार्य सम्पन्न भएको व्यहोरा अनुरोध छ।उल्लेखित जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र/अस्पतालहरुमा उपलब्ध गराइएको सेवा सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सम्बन्धित सेवा [...]

2021-01-31T05:17:00+00:00 January 31st, 2021|Public Notices|

Public Notice for selection of Cyber Security Consulting Firms

Nepal Telecommunications Authority (NTA) Public Notice for selection of Cyber Security Consulting Firms To get enlisted in a roster of NTA as IS Auditor/Cloud Auditor (Second date of publication – 27th January, 2021)   1.      Nepal Telecommunications Authority (NTA), regulator of telecommunications sector of Nepal, intends to maintain and publish a roster (standing list) of [...]

2021-01-27T04:49:42+00:00 January 27th, 2021|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Consultancy Service to Develop Network Management System (NMS) of RTDF funded Broadband Access Network Projects” [...]

2021-01-26T13:54:44+00:00 January 26th, 2021|Kharid, Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Consultancy Service for Studying, Measuring and Quality of Service of Telecommunication Services” published in electronic [...]

2021-01-26T04:22:27+00:00 January 26th, 2021|Kharid, Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Development of online Monitoring and Tracking System (OMTS)” published in electronic bidding portal of Government [...]

2021-01-26T04:22:50+00:00 January 26th, 2021|Kharid, Public Notices|