English

Home/English

Microwave Backbone Network निर्माणको लागि आह्वान गरेको बोलपत्र स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना

Microwave Backbone Network निर्माणको लागि आह्वान गरेको बोलपत्र स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा Microwave Backbone Network निर्माण सम्बन्धि मिति २०७९।०६।०३ (19 September 2022) मा जारी गरिएको सूचना (IFA No. 01-RTDF/NTA/2079/80) अर्को सूचना प्रकाशन नगरेसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमल, काठमाडौँ, [...]

2022-09-23T02:09:05+00:00 September 23rd, 2022|Public Notices|

Invitation for Application to Build Microwave Backbone Network in Karnali Province and Sudurpaschim Province of Nepal

NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Jamal, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Microwave Backbone Network in Karnali Province and Sudurpaschim Province of Nepal (IFA No. 01-RTDF/NTA/2079/80) (First Date of Publication: 19 September, 2022) 1. Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu is collecting two percent of Gross Adjusted Revenue as a Rural Telecommunication Development Fund (RTDF) every [...]

2022-09-19T00:21:21+00:00 September 18th, 2022|Public Notices|

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना !

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना ! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९|०६|०२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने र स्वच्छ व्यापार गर्नु पर्ने कानूनी व्यस्था रहेको छ | साथै कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई एक सेवाबाट [...]

2022-09-18T13:10:29+00:00 September 18th, 2022|Public Notices|

Mobile Device Management System (MDMS) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरूरी सूचना

Mobile Device Management System (MDMS) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरूरी सूचना नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात,विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एंव चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट MDMS प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईएको छ। यसबाट विद्यमान कानूनी सुबिधा अन्तर्गत (नेपाल सरकारको OGL सुबिधा [...]

2022-09-15T12:08:42+00:00 September 15th, 2022|Public Notices|

Mobile Device Management System (MDMS) कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरूरी सूचना

Mobile Device Management System (MDMS) कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरूरी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०५/३० मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात,विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी नेपाल भित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट MDMS प्रणाली लागु गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित [...]

2022-09-14T23:17:18+00:00 September 14th, 2022|Public Notices|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ श्रावण मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ श्रावण मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: PDF

2022-08-24T06:28:19+00:00 August 24th, 2022|Press Bigyapti, Public Notices|

दूरसञ्चारका CPEs (Home Based Router and ONT/ONU) को मापदण्ड तोकिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

दूरसञ्चारका CPEs (Home Based Router and ONT/ONU) को मापदण्ड तोकिएको सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०४/३१) इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा १३(च) र दफा १४ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(क) बमोजिम Minimum Requirement of CPE Devices(Home Based Router and ONT/ONU) सहितको मापदण्ड निर्धारण गरिएकोले सम्वन्धित [...]

2022-08-16T10:01:22+00:00 August 16th, 2022|Public Notices|

दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको स्वीकृति नलिई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना

दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीको स्वीकृति नलिई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना यस प्राधिकरणको स्वीकृति बेगैर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने L6 GHz ( 5.925 GHz to 6.425 GHz ) ब्याण्डको माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी (Microwave Frequency) प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने बुझिएकोले कसैले पनि स्वीकृति नलिई त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी [...]

2022-07-03T06:24:06+00:00 July 3rd, 2022|Public Notices|

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत जडान भएका ग्राहक टर्मिनल उपकरणहरू सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा सूचना

 ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत जडान भएका ग्राहक टर्मिनल उपकरणहरू सुरक्षित राख्ने सम्बन्धमा सूचना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका गाउँपालिका, नगरपालिका, मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्रहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्नको लागि बिभिन्न सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता भएको [...]

2022-06-20T09:33:50+00:00 June 20th, 2022|Public Notices|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release 2079 Jeshtha

2022-06-19T08:02:28+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has informed that no any national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to access, measure and analyze Quality of Service of fixed broadband Internet Services in 7 [...]

2022-06-19T04:36:14+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to measure EMR levels caused from the Radio frequency in the Mobile Towers (Package 2) published [...]

2022-06-19T04:33:32+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to measure EMR levels caused from the Radio frequency in the Mobile Towers (Package 1) published [...]

2022-06-19T04:30:44+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national  consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 3) under  EOI No. [...]

2022-06-19T04:29:14+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national  consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 2) under  EOI No. [...]

2022-06-19T04:27:39+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national  consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 1) under  EOI No. [...]

2022-06-19T04:26:29+00:00 June 19th, 2022|Public Notices|

अनुमतिपत्र विना इन्टरनेट सेवा संचालन नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना

अनुमतिपत्र विना इन्टरनेट सेवा संचालन नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना सूचना प्रकाशित मिति: २०७९/२/२५ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ मा कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। हाल सामाजिक संजालहरुमा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी विपरित स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवाको संचालन/वितरण सम्बन्धमा विज्ञापन हुने गरेको भन्ने बुझिन [...]

2022-06-08T14:35:43+00:00 June 8th, 2022|Public Notices|