पारित महशुल

Home//पारित महशुल

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट डाटा तरिफ्फ सर्भिसेस्

नेपाल टेलिकमको Internet Data सेवाको महशुल दर स्वीकृत मिति : २०७०–०१–२७   १.  Dial Up सेवा Service Proposed Tariff Existing Tariff Unlimited Package Rs. 200 Per Month Rs. 500 Per Month Night Surfing Rs. 100 Per Month Rs. 250 Per Month २. ISDN Dial Up सेवा Unlimited Package Service Proposed Tariff Existing Tariff 64 Kbps [...]