दस्तावेजहरु

Home//दस्तावेजहरु

स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन नेपाल, २०११

१५  मार्च २०११ मा काठमाडौँमा आयोजना भएको "स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन  नेपाल" नामक कार्यशालामा प्रस्तुत भएको प्रस्तुतिहरु प्रस्तुति - १ प्रस्तुति - २   (पृष्ठ १-१० र पृष्ठ ११-१८) प्रस्तुति - ३ प्रस्तुति - ४   (पृष्ठ १-२, पृष्ठ ३ र पृष्ठ ४-५) प्रस्तुति - ५

प्राधिकरणका निर्णयहरु

सि. नं. निर्णयहरु मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. ए.डि.एस.एल. (ADSL) सम्बन्धि १३ बैशाख, २०६५ PDF २.  डायल अप (Dialup) ईन्टरनेटमा लोकल डायलिङ्ग (Local Dialing) समस्या सम्बन्धमा १३ बैशाख, २०६५ PDF ३. VOIP Call Bypass  गरेकाले कारवाही एवं जरीवाना २२ असार, २०६९ PDF  

WCTP २००८

Wireless Communication Training Program 2008 Kathmandu, 24-28 November, 2008 Training Materials S. No. Document Download 1. Press Release PDF 2. Course Outline PDF 3. Course Schedule PDF First Day: ITU the RF Radio Spectrum and Radio Services (24 November, 2008) 4. ITU Initiatives on NGN PDF 5. RF Spectrum and ITU PDF 6. Broadcasting TV [...]

वाएरलेस ब्रॉडबैंड मास्टर प्लान वर्कसप, २०६८

वाएरलेस ब्रॉडबैंड मास्टर प्लान वर्कसप,२०६८ Project Introduction & Survey Assessment for Wireless Broadband Master Plan-Sameer Sharma(Senior Advisor,ITU) Consideration for Wirelss Broadband Master Plan I-Scott Minehane(ITU Expert) Consideration for Wirelss Broadband Master Plan II - Rajesh Mehrotra(ITU Expert) Policy Issues:How to Stimulate Wireless Broadband in Nepal -Scott Minehane(ITU Expert) Regulatory Issues:Role of Broadband in Promoting UA [...]

प्रकाशनहरु

सि. नं. एम आई एस रिपोर्ट मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. ने. दु. प्रा. एक चिनारी - २०६० २०६० PDF २. ने. दु. प्रा. एक चिनारी - २००४ (अंग्रेजीमा)  २०६० PDF ३. ने दू प्रा व्रोसर २०६० PDF    

शुचकाङ्को तालिका

सि. नं. शूचकाङ्क प्रतिवेदन मिति डाउनलोड गर्नुहोस १ सूचकाङ्क प्रतिवेदन- १ आश्विन, २०६४ PDF २ सूचकाङ्क प्रतिवेदन- २   माघ, २०६४ PDF ३ सूचकाङ्क प्रतिवेदन- ३ बैशाख, २०६५ PDF  

वाएरलेस ब्रॉडबैंड मास्टर प्लान वर्कसप, २०६८

Project Introduction & Survey Assessment for Wireless Broadband Master Plan-Sameer Sharma(Senior Advisor,ITU) Consideration for Wirelss Broadband Master Plan I-Scott Minehane(ITU Expert) Consideration for Wirelss Broadband Master Plan II - Rajesh Mehrotra(ITU Expert) Policy Issues:How to Stimulate Wireless Broadband in Nepal -Scott Minehane(ITU Expert) Regulatory Issues:Role of Broadband in Promoting UA in Nepal-Bijay Kumar Roy(Deputy Director,NTA) [...]

स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन नेपाल, २०११

१५ मार्च २०११ मा काठमाडौँमा आयोजना भएको "स्टीमुलेटिंग ब्रॉडबैंड इन नेपाल" नामक कार्यशालामा प्रस्तुत भएको प्रस्तुतिहरु प्रस्तुति - १ प्रस्तुति - २ (पृष्ठ १-१० र पृष्ठ ११-१८) प्रस्तुति - ३ प्रस्तुति - ४ (पृष्ठ १-२, पृष्ठ ३ र पृष्ठ ४-५) प्रस्तुति - ५