सार्वजनिक सूचना

Home/सार्वजनिक सूचना

Ammendment on IFP No. 03/NTA/2074/075 Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram

Ammendment on IFP No. 03/NTA/2074/075 Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram Amendment Notice Addenda of Request for Application (IFP No. 03/NTA/2074/75) of the “Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya [...]

Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram

Clarification on IFP No. 03/NTA/2074/075 Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple Campus Area and Sanchargram Request for Application NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmakanya Multiple [...]

Invitation for Expression of Interest For Registration as standing list of the consulting services FY2074/75

Nepal Telecommunications Authority Invitation for Expression of Interest For Registration as standing list of the consulting services (First date of publication August 21, 2017)   Nepal Telecommunications Authority (NTA), the telecom regulator of Nepal, intends to maintain a roaster of experts/consultants for the following services in telecommunication sector regulation from which individual consultant will be [...]

Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmkanya Campus Area and Sanchargram

Request for Proposal NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in Singhdarbar Area, Padmkanya Campus Area and Sanchargram (First Date of Publication:20 August 2017)   Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu is the Regulatory body of Telecom Sector in Nepal. NTA has its [...]

Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 3 Districts of Province 1

Requestfor Application NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 3 Districts of Province 1 (First Date of Publication: 18th August 2017)   Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu is collecting two percent of Gross Adjusted Revenue as a Rural Telecommunication Development Fund [...]

Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 7 Districts of Province 7

Requestfor Application NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 7 Districts of Province 7 (First Date of Publication: 18 August 2017)   Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu is collecting two percent of Gross Adjusted Revenue as a Rural Telecommunication Development Fund [...]

Clarification of Request for Application (IFA No. 05/NTA/2073/74) of the Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2

Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2 Clarification on IFA No. 05/NTA/2073/074 S.No. Queries Response 1 FTTH Number of access port (342000 & 328000) is more than 63% of its total number of household and practically is it not possible or viable [...]

Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2

Request for Application NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband Optical Network and Provide Internet Access Connectivity Services in 8 Districts of Province 2 (First Date of Publication: 9th July 2017) Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu is collecting two percent of Gross Adjusted Revenue as a Rural Telecommunication Development [...]

मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे  सूचना मिति:२०७४/०३/०१ मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा मोबाईल सेवाका ग्राहकहरुको अनुभूति (Customer Perception) मापन गर्न “NTA QoS Survey”नामको Android Mobile Appसेवाग्राहीहरुको अनुभूति संकलन गर्न Google Play Store मा उपलब्ध गराईएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराईएकोछ | तसर्थ उपरोक्त Mobile Appडाउनलोड गरी Feedback भरी आ-आफ्नो अनुभूति प्रकट गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिएको छ |सेवाग्राहीहरुको Feedback को आधारमा यस [...]

Addenda of Request for Application of Optical Services

Addenda of Request for Application (IFA No. 03/NTA/2073/74) of the “Re-Invitation for Application to Build District Optical Fiber Network and Provide Optical Network Lease Connectivity Services in Province no. 6 & 7” Amendment Notice   Addendum No. 2 First Date of Publication: 13 April, 2017 (Date of issue of Amendment: 11 May, 2017) Clause No. [...]

संविधान दिवस

(राष्ट्रिय दिवस)

भव्यताका साथ मनाऔं