हाम्रो बारेमा

//हाम्रो बारेमा

विभागहरु

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वीकृत संगठन तालिका   अनुगमन विभाग फ्रिक्वेन्सी तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखा अनुमतिपत्रका शर्त अनुगमन शाखा प्रशासन तथा अनुमतिपत्र महाशाखा प्रशासन विभाग प्रशासन तथा योजना शाखा कानुन शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा अनुमतिपत्र तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अनुमतिपत्र शाखा आर्थिक विश्लेषण तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा नियमन तथा प्रविधि महाशाखा नियमन विभाग [...]

प्राधिकरणका सदस्यहरु

दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ को दफा ५ बमोजिम प्राधिकरणमा दूरसंचार सेवासंग सम्वन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक वजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरिक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए वमोजिम योग्ता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पांचजना सदस्यहरु रहनेछन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सहस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु समेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो [...]

अवधारणा र लक्ष्य

अवधारणा: Regulate acceptable quality of telecommunications services of all types making them affordable and accessible to all for country's overall development. लक्ष्य: To create the optimum conditions for the development of telecommunications sector in Nepal by serving the public interest in terms of quality, choice and value for money; healthy competition among service providers and [...]

काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा र्सवसुलभ र भरपर्दो बनाउने । आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल अधिराज्भर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने । दूरसञ्चार सेवा संचालनमा स्वदेशी [...]

हाम्रो वारेमा

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको एक नियामक संस्था हो। यो दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा  दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधान अनुरुप २०५३ फागुनमा गठित एक स्वतन्त्र संस्था हो। निजि क्षेत्रको सहभागिता गराई नेपाल अधिराज्यभरि दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पधात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। यसका लक्ष्यहरू: [...]