ग्राहक जानकारी

//ग्राहक जानकारी

आई. पि. टेलिफोनीको शुल्क

विभिन्न सेवा प्रदायकहरूको आई पि टेलिफोनी शुल्क सि. नं. सेवा प्रदायक स्वीकृत मिति अनलाइन हेर्नुहोस डाउनलोड गर्नुहोस १. Broadlink Network & Communications Pvt. Ltd. २.  Worldlink Communications Pvt.Ltd.  

नेपाल स्याटेलाईट

यो सामाग्री अंग्रेजीमा मात्रै उपलब्ध छ। नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा. लि. को स्वीकृत महशुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत मिति: २०६६/८/१८ र २०६६/८/२३ 1. Own Network & Inter Operator Limited Mobility Call Tariff : Catagory Out going Call from Calls to NSTPL Own Network Tariff Per Minute (Rs.) NSTPL to Another Network Tariff From NSTPL to NSTPL Local, [...]

नेपाल टेलिकम

यो सामाग्री नेपालीमा मात्रै उपलब्ध छ। Basic Telephone Service Tariff of  Nepal Telecom S.N Particular Pulse Duration Tariff Rate   Own net work NDCL-UTL NDCL-SNPL   PSTN telephone/WLL (CDMA) Post paid phone   1 1.1 Local Calls (Within Kathmandu Valley, Basic to Basic service))          Business hour call   2 min Rs.1/pulse Rs.1/pulse       Normal [...]

नेपाल टेलिकम

यो सामाग्री अंग्रेजीमा मात्रै उपलब्ध छ। Mobile Tariff of NDCL Day Out going call from Call to Air time Charge Rs per min. Distance Charge Rs per min.       Peak hours Off peak hours Peak hours Off peak hours 1) National Call             Call within the Zone   [...]

स्पाइस नेपाल

यो सामाग्री अंग्रेजीमा मात्रै उपलब्ध छ। Mobile Telephone tariff of Spice Nepal (P)Limited 1 Note:   1) All incoming calls are  free. S.N Particular Tariff rate (Rs./ minute) POST PAID Own net work (A) Domestic call (National) 1 Mero Mobile Post paid to any Mero Mobile ("Standard")        3.00 3 Mero Mobile post paid CUG to [...]

गुनासो सुन्ने प्रकृया

दूरसञ्चार सम्बन्धि गुनासो सुन्ने प्रकृयाको सम्बन्धमा दूरसञ्‍चार सेवा प्राप्त गरीसकेपछि यस सम्बन्धि कुनै गुनासो (जस्तै:- दूरसञ्‍चार सेवा शुल्क बढि लिएको, दूरसञ्‍चारको गुणस्तर चित्त बुझ्दो नभएको, मर्मत सम्भार समयमा नभएको, टेलिफोनको बिल आफुले प्रयोग गरे भन्दा बढि उठेको, नामसारी, ठाउँसारी, जडान आदी समयमा नभएको आदि) भए सर्वप्रथम आफ्नो सेवा सञ्चालक कहाँ लिखित रुपमा जानकारी गराउनुहोस् र [...]

सुझाव

उपभोक्ताहरुलाई प्राधिकरणको सुझाव उपभोक्ताहरुले दूरसञ्‍चार सेवा लिनु पूर्व निम्न कुराहरुमा ध्यान पु-याउनुहुन अनुरोध गर्दछौं। (१) दूरसञ्‍चार सेवा प्राप्त गर्नु अघि यस सेवामा लाग्ने महशुल, जडान खर्च, समयावधि आदिलाई बिचार गरी आफुलाई मन परेको सेवा सञ्‍चालक छान्नुहोस। (२) आफ्नो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आफुलाई मन परेको सेवा सञ्चालक छनौट गर्नुहोस। (३) सेवा प्रदायकले तपाईं ग्राहकसंग गर्ने सम्झौतामा [...]

उपभोक्ता हित

नेपालदूरसञ्‍चार प्राधिकरणले उपभोक्ताहरुको हितको लागि तयार गरेको केही जानकारीहरु दूरसञ्‍चार ऐन २०५३, को दफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको स्थापना दूरसञ्‍चार सेवा सञ्‍चालन गर्नको लागि नभई दूरसञ्‍चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गरी स्वदेशी एवंविदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी दूरसञ्‍चार सेवा र सुविधा नेपालभरी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पु-याउनको लागि हो। दूरसञ्‍चार ऐन २०५३, को दफा १३ [...]

ईन्टर्नेट प्रयोग

Cybersecurity • What does this means to us? • What is the current status of cybersecurity in Nepal? • Are we aware of the threats from Internet? • What about exposure of internet on children! Well, internet users must have noticed pop-ups, advertisements, filling up forms to download something, etc most of the time when [...]