औद्योगिक सहयोग

//औद्योगिक सहयोग

नम्वरिङ्ग प्लान

नेपालको रा्ष्ट्रिय नम्वरिङ्ग प्लान विस्तृत रुपमा तयार पार्न प्राधिकरणद्वारा हाल अध्ययन भइरहेको छ। रा्ष्ट्रिय नम्बरिङ्ग प्लान अन्तरगत हालसम्म प्रदान र वितरण गरिएको विवरण सहितको नम्वरिङ्ग विवरण यहां बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। [राष्ट्रिय नम्वरिङ्ग प्लान]

उपकरणको स्तर निर्धारण रजिष्‍टर

१९ श्रावण, २०६८९सम्म स्तर निर्धारण गरिएका उपकरणहरुको तालिका १६ असार, २०६८ सम्म दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ को दफा १३(च) बमोजिम नेपाल भित्र आयात तथा विक्रि वितरणको लागि प्राधिकरणबाट स्तर निर्धारण गरिएका उपकरणहरुको विस्तृत तालिकाको लागि क्लिक गर्नुहोस: Type_approved_Device.pdf

स्तर निर्धारण सम्बन्धि सूचना

Notice for Type Approval of Customer Premises Radio Telecommunication Equipments First Date of Publication: 2069|02|9 In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Telecommunications Act, 1997(2053) and the powers conferred by Clause (f) of Section 13 of the said Act, NTA has issued “Type Approval Working Procedure of Customer Premises Radio Telecommunication [...]