pmdahal@nta.gov.np

Home/pmdahal@nta.gov.np

About pmdahal@nta.gov.np

This author has not yet filled in any details.
So far pmdahal@nta.gov.np has created 2 blog entries.

“IoT /M2M नियमन सम्बन्धि फ्रेमवर्क २०७८” सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराईदिन हुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

“IoT /M2M नियमन सम्बन्धि फ्रेमवर्क २०७८” सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराईदिन हुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७८|०८|१६   IoT र M2M सेवालाई regulation को दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्नको लागी तयार गरिएको “IOT /M2M नियमन सम्बन्धि फ्रेमवर्क, २०७८” को मस्यौदा प्राधिकरणको वेबसाईट https://nta.gov.np/en/consultation-paper/ मा सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी [...]

2021-12-02T11:24:32+00:00 December 2nd, 2021|Frequency, Public Notices|