१८०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

/, SpectrumAuction/१८०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

१८०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

यस प्राधिकरणवाट ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डहरुको वाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाको लागि प्रथम पटक मिति २०७५/०९/०४ गते विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा १८०० मेगाहर्ज व्याण्डको वाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढ (Auction) मिति २०७६/०९/०२ गते बुधबार दिनको ११:०० गजे होटेल सोल्टी क्राउन प्लाजा (SOALTEE CROWNE PLAZA), ताहाचल, काठमाडौँमा गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ |

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
कमलादी काठमाडौँ , नेपाल
जी.पि.ओ. बक्स नं. ९७५४
फोन नं. +९७७-१-४२५५४७४
फ्याक्स :+९७७-१-४२५५२५०
इमेल: info@nta.gov.np/ ntra@nta.gov.np
वेभ साइट: www.nta.gov.np

2021-08-06T05:30:38+00:00 December 5th, 2019|Public Notices, SpectrumAuction|