सूचनाको हक

Home/सूचनाको हक
सूचनाको हक 2020-04-27T09:45:28+00:00

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उप दफा ३ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरु

सि.नं. शिर्षक समय अवधि डाउनलोड
६. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७६ माघ- २०७६ चैत्र PDF
५. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७६ कार्तिक – २०७६पौष PDF
४. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७६ श्रावण – २०७६ असोज PDF
३. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७६ वैशाख – २०७६ असार PDF
२. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७५ माघ – २०७५ चैत्र PDF
१. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सम्बन्धित विवरण २०७५ कार्तिक – २०७५ पौष PDF