सम्पर्क गर्नुहोस्

/सम्पर्क गर्नुहोस्
सम्पर्क गर्नुहोस् 2021-04-13T13:50:02+00:00

चिठ्ठी पठाउने ठेगाना:

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
जमल, काठमाडौँ, नेपाल |
जि.पि.ओ. बक्स: ९७५४
काठमाडौँ ,नेपाल |

फोन:

+९७७-१-४२५५४७४/४२५६०५४/

४२५५६४९/४२५४६८१/४२५६१८२/

४२५६१४३/४२५४७१७/४२५६३७१

फ्याक्स:

+९७७-१-४२५५२५०

इमेल:

info(a)nta.gov.np
ntra(a)nta.gov.np