सम्पर्क गर्नुहोस्

Home/सम्पर्क गर्नुहोस्
सम्पर्क गर्नुहोस् 2018-08-03T13:01:07+00:00

चिठ्ठी पठाउने ठेगाना:

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

कमलादी,काठमाडौँ ,नेपाल |

जि.पि.ओ. बक्स: ९७५४

काठमाडौँ ,नेपाल |

फोन:

+९७७-१-४२५५४७४/४२५६०५४/

४२५५६४९/४२५४६८१/४२५६१८२/

४२५६१४३/४२५४७१७/४२५६३७१

फ्याक्स:

+९७७-१-४२५५२५०

इमेल:

info@nta.gov.np

ntra@nta.gov.np