लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

//लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचनाको लागि यो लिंक Click गर्नुहोस |

Result of NTA Exam 2074.pdf

Asst. Director Engineering.pdf