राष्ट्रिय आपतकालिन दूरसंचार निरन्तरता योजना सम्बन्धमा Consultation Document जारी गरिएको वारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना

///राष्ट्रिय आपतकालिन दूरसंचार निरन्तरता योजना सम्बन्धमा Consultation Document जारी गरिएको वारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना

Consultation Paper को लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला :Consultation Paper-_NETCP.pdf

2017-05-29T17:10:40+00:00 June 26th, 2016|Public Notices|