नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना

//नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको
कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०८।१३)
यस प्राधिकरणको कार्यालय प्रयोजनको लागि सिंहदरवारबाट ३ किलोमिटरको आसपासका क्षेत्रहरु नयााबानेश्वर, कुपण्डोल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल, अनामनगर, पुतलिसडक, माइतीघर, कमलादी, नक्साल, भाटभटेनी, लैनचौर कालिकास्थान, डिल्लीबजार र सुन्धारा आसपासका क्षेत्रहरुमा घर तथा व्यावसायिक भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा चाहिएकोले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर तथा व्यावसायिक भवन भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति र संघ/संस्थाहरुवाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आफुले दिन चाहेको भवनको क्षेत्रफल र कोठा संख्या र आफुले भाडामा दिन चाहेको दर रेट उल्लेख गरि सम्बन्धित घर जग्गाको सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी सिलवन्दि कोटेशन  पेश गर्नुृ हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । भाडामा लिन चाहेको भवन सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरणको Website मा उपलब्ध रहेको छ  ।
नोट: सरकारी संघरसंस्थाले भवन उपलब्ध गराउन चाहेमा सोझै कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
श्रीकुञ्ज सदन, कमलादी, काठमाडौं
फोन नं. ४२५४६८१, ४२५५४७४
website: www.nta.gov.np
भाडामा लिन चाहेको भवन सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण (Specification) को लागि Gharbhada Spec. 1.docx Click गर्नुहोस |