नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Home///नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना