नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

Home///नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

 

 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना|

 

यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका तपशिल वमोजिमका सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी वापतको नियमानुसार बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बुझाउन प्राधिकरणबाट पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि हाल सम्म नबुझाएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र नियमानुसार बुझाउनु पर्ने बाँकी रोयल्टी रकम जम्मा गरी यस प्राधिकरणमा सम्पर्क राख्नु हुन सुचित गरिन्छ । अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।

क्र.सं.

सेवा प्रदायकको नाम

ठेगाना

अनुमति प्राप्त सेवा

१.

नेटप्लस टेक्नोलोजि प्रा.लि.

ल.पु.उ.म.न.पा.—४, जावलाखेल, ललितपुर ।

इन्टर्नेट (इमेल सहित) सेवा

२=

ब्रोडलिंक नेटवर्क  एण्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि.

ल.पु.उ.म.न.पा.—२, सानेपा, ललितपुर ।

इन्टर्नेट (इमेल सहित) सेवा

 

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण,अनुमतिपत्र शाखा

व्लूस्टार अफिस कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

फोन नं.ः ४१०१०३०३८, फयाक्स् ः ४१०१०३४, पो.ब.नं.९७५४

Email: ntra@nta.gov.np, Website: www.nta.gov.np

 

 

2017-05-29T17:16:39+00:00 August 14th, 2013|Public Notices|