प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु

Home///प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु
सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१. शुल्क स्वीकृति निर्देशिका PDF
२. अन्तरआवद्दता निर्देशिका, २०७६ २०७६ PDF
३. General Licensing Guideline PDF
४. Internet with Email guidelines PDF
५. Network Service Guideline PDF
६. VSAT User Guideline Amendment PDF
७. Video Conferencing Guideline PDF
८. Special Guidelines for Prepaid Calling Card PDF
९. Infrastructure Sharing Guidelines 2072 PDF
१०. अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६ २०७६ वि. स. PDF
११. प्राधिकरणको सेवा संचालन मार्गदर्शन, २०७७ २०७७ वि. स. PDF
2020-06-08T13:19:30+00:00