दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरकारका नीतिहरु

///दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरकारका नीतिहरु

 

 

 

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१. सूचना तथा सञ्‍चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति २०५९ २०५९ बि. सं. PDF
२. दूरसञ्‍चार नीति, २०६० २०६० बि. सं. PDF
३. सूचना प्रविधि नीति २०६७ बि. सं. २०६७ बि. सं. PDF
४. ब्रोडब्याण्ड नीति,२०७१ २०७१ बि.स. PDF
५. दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि नीति, २०६९ २०६९ बि.स. PDF
६. सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२ २०७२ बि.स. PDF
७. दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ २०७३ बि.स. PDF

 

2018-04-20T07:18:01+00:00 June 18th, 2012|कानून|