दूरसंचार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र शर्त बमोजिम सेवा संचालन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

///दूरसंचार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र शर्त बमोजिम सेवा संचालन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण

कमलादी, काठमाडौँ |

(दूरसंचार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र शर्त बमोजिम सेवा संचालन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना)

प्रकाशित मिति: २०७३/०१/०९

दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले यस प्राधिकरणबाट प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिमको सेवा संचालन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्ताब आव्हान गरेको छ | इच्छुक फर्म तथा संस्थाले प्राधिकरणको  Website:www.nta.gov.np  मा रहेको  ToR of Consultant  अनुसारको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब मिति २०७३/०१/२४ गते भित्र प्राधिकरणको कार्यालय कमलादीमा पेश गर्न अनुरोध छ|

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
श्रीकुञ्ज भवन कमलादी, काठमाडौं
फोन नं:   ४२५५४७४
फयाक्स : ४२५५२५०
पो.ब.न:  ९७५४
Website: www.nta.gov.np
2017-05-29T17:11:23+00:00 April 26th, 2016|Public Notices|