दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बांडफांड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३

///दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बांडफांड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३

बिस्तृत जानकारीको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला:Spectrum Policy Amendment 2073.pdf

2017-05-29T17:10:35+00:00 July 18th, 2016|Public Notices|