टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

//टेलिफोन तथा बिजुलीको खम्बामा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउने बारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना