एकिकृत आपतकालीन संचार प्रणाली सम्वन्धमा Consultation Paper जारी गरिएको बारे

///एकिकृत आपतकालीन संचार प्रणाली सम्वन्धमा Consultation Paper जारी गरिएको बारे

एकिकृत आपतकालीन संचार प्रणाली सम्वन्धमाConsultation Paperजारी गरिएको बारेनेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

( प्रथम पटक प्रकाशित मिति: – २०७३-८-२८)

एउटै नम्बर प्रयोग गरी सबैखालका आपतकालीन दूरसंचार सेवा संचालन/प्रयोगका सम्वन्धमा यस प्राधिकरणबाट अध्ययन गरी सिफारिश सहित तयारगरिएको प्रतिवेदन उपर सरोकारवालाहरुको रायसुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने उद्देश्यले Consultation Paper को रुपमा प्राधिकरणको वेवसाइट www.nta.gov.np सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त Consultation Paper उपर सार्वजनिक गरिएको मितिले ४५ दिन भित्र आफ्नो राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाई सहयोग गर्नुहुनसम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  ।

 

      नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
          कमलादी,काठमाडौँ ,नेपाल |

           जि.पि.ओ. बक्स: ९७५४
 फोन: +९७७-१-४२५५४७४/४२५६०५४/४२५५६४९/४२५४६८१//४२५६१८२

फ्याक्स: +९७७-१-४२५५२५०

                           इमेल:  ntra@nta.gov.np

                           वेवसाइट:www.nta.gov.np

2017-05-29T17:09:34+00:00 December 14th, 2016|Public Notices|