उपकरणको स्तर निर्धारण रजिष्‍टर

///उपकरणको स्तर निर्धारण रजिष्‍टर
१९ श्रावण, २०६८९सम्म स्तर निर्धारण गरिएका उपकरणहरुको तालिका
१६ असार, २०६८ सम्म दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ को दफा १३(च) बमोजिम नेपाल भित्र आयात तथा विक्रि वितरणको लागि प्राधिकरणबाट स्तर निर्धारण गरिएका उपकरणहरुको विस्तृत तालिकाको लागि क्लिक गर्नुहोस: Type_approved_Device.pdf
2017-11-26T08:56:03+00:00