आ.व. २०७०/७१ का लागि सूचीकृत संस्थाहरु

///आ.व. २०७०/७१ का लागि सूचीकृत संस्थाहरु

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि आ.व. २०७०/७१ मा विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्नका लागि सूची दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सोही बमोजिम प्राप्त निवेदनहरु मध्ये सूचीकृत हुन सफल भएका संस्थाहरुको नवावाली यसप्रकार छन् |विस्तृत जानकारी को लागि यहाँ Click गर्नुहोला |Public Notices/suchi darta final.pdf

 

2017-05-29T17:17:16+00:00 July 29th, 2013|Public Notices|