अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना

///अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना

अन्तरिक तथा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचनाको लागि तल उल्लेखित लिंकमा क्लिक गर्नुहोला :

NTA Exam notice .pdf

 

2017-05-30T05:43:24+00:00 May 5th, 2017|Public Notices|