सच्याइएको सम्बन्धमा

//सच्याइएको सम्बन्धमा

सच्याइएको सम्बन्धमा

मिति २०७७/२/१ गते र २०७७/३/३ गते प्राधिकरणको वेबसाईटमा प्रकाशित ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष परिचालन गरी संचालित परियोजना प्रगति सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्तिमा “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ बमोजिम खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोषको परिचालन सोहि दफाको उपदफा ५ तथा ६ बमोजिम……” हुनुपर्नेमा भुलबश अन्यथा भएकोले सच्याइएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्रबक्ता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
श्रीकुञ्ज भवन, कमलादी
काठमाडौं, नेपाल
फोन : ४२५५४७४
ईमेलः info@nta.gov.np

2020-07-07T12:02:33+00:00 July 7th, 2020|Public Notice|