अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधिमा महिला दिवस (International Girls in ICT Day) सम्बन्धी सूचना

//अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधिमा महिला दिवस (International Girls in ICT Day) सम्बन्धी सूचना

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधिमा महिला दिवस (International Girls in ICT Day) सम्बन्धी सूचना

 

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष अप्रिल महिनाको चौथो विहिवार मनाइदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधिमा महिला दिवस (International Girls in ICT Day) यस वर्ष २०७६/०१/१२ का दिन मनाउने सन्दर्भमा हालसम्म सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा बालिका/युवती/महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न टेवा पुर्याउने उत्कृष्ट पाँच वटा संस्थाहरु सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा Soft Copy सहित २०७६/०१/०९ गतेसम्म प्राधिकरणमा आइपुग्ने गरी हालसम्म गरेका Girls in ICT सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको Summary Report प्राधिकरणबाट तोकिएको ढाँचामा पेश गर्न सम्बन्धित सबैमा आह्वान गरिएको छ। इच्छुक संघ संस्थाहरुले पेश गर्ने Girls in ICT सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको Summary Report को ढाँचा प्राधिकरणको वेबसाइट www.nta.gov.np/gict20190419  बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

साथै उक्त दिवसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा आबद्व छात्रा तथा महिलाहरुबाट निर्माण भएका प्रविधिमूलक Products/Apps/Hardware/Software आदिको Showcasing/Exhibition गर्ने कार्यक्रम समेत रहेकोले इच्छुक संघ, संस्था वा व्यक्तिहरुले महिलाहरुबाट निर्माण भएका Products/Apps/Hardware/Software को विस्तृत विवरण Soft Copy सहित प्राधिकरणमा जानकारी गराउनु हुन समेत अनुरोध गरिएको छ |

यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि प्राधिकरणको फोन नं १-४२५५४७४ (Ext. २१९, २४५, २७२,२५२,२६७) मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।

Report Template: DOC

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

कमलादी, काठमाडौँ, नेपाल |

जि. पि. ओ. बक्स: ९७५४

फोननं.: +९७७-१- ४२५५४७४/४२५६०५४

फ्याक्सनं.: +९७७-१४२५५२५०

इमेल: gict@nta.gov.np

वेवसाइट: www.nta.gov.np

2019-04-19T12:41:34+00:00 April 19th, 2019|Public Notice|