Public Notice

Home/Public Notice

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release 2079 Jeshtha

2022-06-19T08:03:17+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has informed that no any national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to access, measure and analyze Quality of Service of fixed broadband Internet Services in 7 [...]

2022-06-19T04:36:42+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to measure EMR levels caused from the Radio frequency in the Mobile Towers (Package 2) published [...]

2022-06-19T04:34:04+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy Service to measure EMR levels caused from the Radio frequency in the Mobile Towers (Package 1) published [...]

2022-06-19T04:32:30+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 3) under EOI [...]

2022-06-19T04:30:07+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 2) under EOI [...]

2022-06-19T04:28:32+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 17 June, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to Consultancy Service to assess, measure and analyze QoS of Mobile Services (Package 1) under EOI [...]

2022-06-19T04:26:57+00:00 June 19th, 2022|Public Notice|

अनुमतिपत्र विना इन्टरनेट सेवा संचालन नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना

अनुमतिपत्र विना इन्टरनेट सेवा संचालन नगर्ने/नगराउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना सूचना प्रकाशित मिति: २०७९/२/२५ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ मा कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। हाल सामाजिक संजालहरुमा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी विपरित स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवाको संचालन/वितरण सम्बन्धमा विज्ञापन हुने गरेको भन्ने बुझिन [...]

2022-06-08T14:34:19+00:00 June 8th, 2022|Public Notice|

अत्यन्त जरुरी सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना उपरोक्त सम्वन्धमा “BUMPER OFFER of the year Subscribe to this link https://bit.ly/31glDPU in just NPR 20/week and get a chance to win grand prize of 10gms Gold” भनी उपभोक्ताहरुलाई SMS प्राप्त भई रहेको छ | उक्त SMS सम्वन्धमा यस प्राधिकरणबाट अनुसन्धान भईरहेको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ | साथै यस प्रकारको SMS प्रति सचेत [...]

2022-05-27T04:04:50+00:00 May 27th, 2022|Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ वैशाख मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७९ वैशाख मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release

श्री मिथिला डिजिटल नेपाल प्रा. लि. लाई प्राधिकरणमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा

"श्री मिथिला डिजिटल नेपाल प्रा.लि.लाई प्राधिकरणमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना" सूचना प्रकासित मिति: २०७९/२/१० प्राधिकरणबाट इन्टरनेट ( इमेल सहित ) सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त तहाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनिले अनुमतिपत्रका शर्तहरु पालना गरे / नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्दा तहाँले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ९० (नब्बे) दिन भित्र सेवा संचालन गरेको नपाइएकोले [...]

2022-05-26T05:38:27+00:00 May 24th, 2022|Public Notice|

अनलाइन प्रविधि मार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ्ग, अनलाईन जुवा लगायतका गैर कानूनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित Website, App, अनलाइन सञ्जालको विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना

अनलाइन प्रविधि मार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ्ग, अनलाईन जुवा लगायतका गैर कानूनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित Website, App, अनलाइन सञ्जालको विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सार्वजनिक सूचना   नेपालमा मौद्रिक उपकरणको रुपमा कानूनी मान्यता नदिएको Virtual Currency र Network Marketing लगायतका डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी हुने कारोवार हालका दिनमा बढ्दै [...]

2022-04-25T10:33:10+00:00 April 25th, 2022|Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८चैत्र मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८चैत्र मसान्त सम्मको विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release

2022-08-24T06:29:17+00:00 April 25th, 2022|Press Release, Public Notice|

मोवाइल सेवाको सिमकार्ड/रिमकार्ड बिक्री वितरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अत्यन्त जरूरी सूचना

मोवाइल सेवाको सिमकार्ड/रिमकार्ड बिक्री वितरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अत्यन्त जरूरी सूचना मोवाइल सेवा प्रदायकका सिमकार्ड/रिमकार्डहरू बिक्री वितरण गर्दा ग्राहकले भर्नुपर्ने फारम (KYC) रितपूर्वक नभरी र नियमानुसार कागजातहरू रुजु नगरी सेवा प्रदायकहरूबाट सिमकार्ड/रिमकार्ड बिक्री वितरण भईरहेको भन्ने बुझिन आएकोले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले दिएको निर्देशन र नियमानुसार ग्राहकलाई रितपूर्वक फारम (KYC) भर्न लगाई [...]

2022-04-05T04:25:52+00:00 April 5th, 2022|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 29 March, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following National consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services “Monitor the Compliance of Operation of WiFi as per WiFi Hotspot Operation Bylaw EOI: 02-WiFi-2078/79 published [...]

2022-03-29T07:12:26+00:00 March 29th, 2022|Procurement, Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 27 March, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following National consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services “CONSULTANCY SERVICES ON THE DEVELOPMENT OF DRAFT INTEGRATED NATIONAL ICT POLICY ” under EOI No, 01-Policy-NTA-2078/79 published [...]

2022-03-27T10:39:26+00:00 March 27th, 2022|Procurement, Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 25 March, 2022) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following National consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services “Consulting Services for preparing the Master Action Plan for Implementation and Promotion of 5G in Vertical [...]

2022-03-25T13:26:51+00:00 March 25th, 2022|Procurement, Public Notice|

Invitation for Bids for Supply Security Information and Event Management (SIEM) and Security orchestration automation and response (SOAR)

Invitation for Bids Nepal Telecommunications Authority (NTA) Invitation for Bids for Supply Security Information and Event Management (SIEM) and Security orchestration automation and response (SOAR) for Telecommunication CERT (Task Force) Contract Identification No: 01-SSR-NTA-2022 Date of Publication: 25 March, 2022 NTA has own fund and part of the proceeds of this fund will be used [...]

2022-03-25T05:04:05+00:00 March 25th, 2022|Procurement, Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८ फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८ फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release 2078 Falgun

2022-03-21T09:08:34+00:00 March 21st, 2022|Press Release, Public Notice|

Notice for Shortlisted International Consultants

Nepal Telecommunications Authority Jamal, Kathmandu (Date of Publication- 20 March, 2022) Notice for Shortlisted International Consultants Nepal Telecommunications Authority, Jamal, Kathmandu has shortlisted the following international consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services “To establish Cyber Security Simulation Lab/CERT for Telecom Industry” under EOI No, 02/SLAB/NTA/2021 published in electronic [...]

2022-03-21T08:46:50+00:00 March 21st, 2022|Procurement, Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८ माघ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७८ माघ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति: Press Release 2078 Magh

2022-03-11T05:14:43+00:00 February 22nd, 2022|Press Release, Public Notice|

भिडियो प्रतियोगितामा भाग लिन थप समय उपलब्ध गराइएको सम्बन्धी सूचना

भिडियो प्रतियोगितामा भाग लिन थप समय उपलब्ध गराइएको सम्बन्धी सूचना   नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सिर्जनशिल समाज नेपालको संयुक्त आयोजना, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँगको समन्वय र नेट फर गुड एलाइन्सको सहकार्यमा सुरक्षित इन्टरनेट दिवस (Safer Internet Day, 2022) मनाउने सन्दर्भमा अनलाइन बाल सुरक्षा सम्बन्धि भिडियो प्रतियोगितामा भाग लिन 7th February, 2022 मा पहिलो पटक सूचना [...]

2022-02-14T05:12:06+00:00 February 14th, 2022|Public Notice|