Public Notice

Home/Public Notice

Notice

Notice This is to notify to concern that, NTA intent to award the contract to M/s Kirateshwor Construction & Drilling Company Pvt. Ltd., Sukedhara, New Colony, Kathmandu, Nepal  for execution of the contract for Construction of prefab structure for office space in chabahil (Contract No. 02-NTA-Office-2077/78), as given in the Contract Data/SCC to you as your [...]

2021-02-07T04:17:00+00:00 February 7th, 2021|Public Notice|

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा जरुरी सूचना

 ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण सम्बन्धमा जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१०/१५)   ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित देहाय बमोजिमका परियोजनाहरुका कार्य सम्पन्न भएको व्यहोरा अनुरोध छ।उल्लेखित जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र/अस्पतालहरुमा उपलब्ध गराइएको सेवा सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सम्बन्धित सेवा [...]

2021-01-31T05:16:21+00:00 January 31st, 2021|Public Notice|

Public Notice for selection of Cyber Security Consulting Firms

Nepal Telecommunications Authority (NTA) Public Notice for selection of Cyber Security Consulting Firms To get enlisted in a roster of NTA as IS Auditor/Cloud Auditor (Second date of publication – 27th January, 2021)   1.      Nepal Telecommunications Authority (NTA), regulator of telecommunications sector of Nepal, intends to maintain and publish a roster (standing list) of [...]

2021-01-27T04:49:25+00:00 January 27th, 2021|Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Consultancy Service to Develop Network Management System (NMS) of RTDF funded Broadband Access Network Projects” [...]

2021-01-26T13:54:26+00:00 January 26th, 2021|Procurement, Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Consultancy Service for Studying, Measuring and Quality of Service of Telecommunication Services” published in electronic [...]

2021-01-26T04:22:16+00:00 January 26th, 2021|Procurement, Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Development of online Monitoring and Tracking System (OMTS)” published in electronic bidding portal of Government [...]

2021-01-26T04:22:40+00:00 January 26th, 2021|Procurement, Public Notice|

Notice for Shortlisted National Consultants

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu (Date of Publication- 26th January, 2021) Notice for Shortlisted National Consultants Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu has shortlisted the following national consultants as per the notice of Invitation for Expression (EOI) for Consultancy services to “Monitoring, Evaluation & Certification of Implementation of WiFi Network” published in electronic bidding portal of [...]

2021-01-26T04:23:05+00:00 January 26th, 2021|Procurement, Public Notice|

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको नामको अनधिकृत फेसबुक पेज सम्बन्धमा जारी सूचना

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको नामको अनधिकृत फेसबुक पेज सम्बन्धमा जारी सूचना   यस प्राधिकरणको नाम तथा लोगो दुरुपयोग गरी सामाजिक संजाल फेसबुक पेज मार्फत भ्रामक जानकारी प्रकाशित गरेको पाइएकोले यस्ता अनधिकृत पेज तथा सो पेजमा रहेका लिंकहरुलाई क्लिक नगर्न तथा आफ्नो कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराउन सबैलाई सचेत गराउँदछौ |  यस प्राधिकरणको फेसबुकमा हालसम्म कुनै आधिकारिक [...]

2021-01-21T07:40:19+00:00 January 21st, 2021|Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

2021-01-19T11:18:32+00:00 January 19th, 2021|Press Release, Public Notice|

Notice

Notice This is to notify to concern that, NTA intent to award the contract to M/s Safe Steels Pvt. Ltd., Chitwan, Nepal  for execution of the contract for Construction of office space in Nachghar, Jamal (Contract No. 01-NTA-Work-2077/78), as given in the Contract Data/SCC to you as your Bid Price of NRs 26,015,507.81 (NRs Twenty Six [...]

2021-01-15T07:47:04+00:00 January 15th, 2021|Public Notice|

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

2020-12-27T09:31:42+00:00 December 27th, 2020|Press Release, Public Notice|

MIS Report को परिमार्जित ढाँचा सम्वन्धी सूचना l

MIS Report को परिमार्जित ढाँचा स्वीकृत गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना l प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०९।०८ यस प्राधिकरणबाट नियमित रुपमा प्रकासन हुँदै आएको MIS रिपोर्टको ढांचा परिमार्जन गर्न आबश्यक देखिएकोले प्राधिकरणबाट तयार भएको परिमार्जित MIS रिपोर्टको ढांचा स्वीकृत गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा दूरसंचार सेवा [...]

2020-12-23T05:17:41+00:00 December 23rd, 2020|Public Notice|

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2020

Notice for Cancellation of Bids for Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2020   This is with reference to BID issued by Nepal Telecommunications Authority (NTA) on 1st, June, 2020 and bids submitted on 30th July, 2020 for Supply, Installation and Commissioning of Probing based Quality of Service Measurement System under Contract Identification No. 01-NTA-QOSMS-2020. This is to [...]

2020-12-20T07:27:05+00:00 December 20th, 2020|Procurement, Public Notice|

दूरसञ्चार उपभोक्ताहरुसंग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !

दूरसञ्चार उपभोक्ताहरुसंग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ! यस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा समस्या भएमा दूरसञ्चार उपभोक्ताहरुले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई गुनासो गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको खण्डमा यस प्राधिकरणको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर तथा कार्यालयको इमेल मार्फत गुनासो व्यवस्थापन गरिदै आएको छ [...]

2020-12-15T10:09:55+00:00 December 15th, 2020|Public Notice|

Cancellation of Expression of Interest For “Launching satellite in the orbital positions allocated to Nepal by ITU”

Nepal Telecommunications Authority Kamaladi, Kathmandu, Nepal (1st publication date: 7th December, 2020) Notice Cancellation of Expression of Interest For “Launching satellite in the orbital positions allocated to Nepal by ITU” This is with reference to Expression of Interest (EOI) issued by Nepal Telecommunications Authority on 6th October, 2016 and EOI received on 21st November, 2016 [...]

2020-12-07T08:06:37+00:00 December 7th, 2020|Procurement, Public Notice|

प्रेश बिज्ञप्ति

ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगति बिबरण सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी प्रेश बिज्ञप्ति

2020-11-23T14:00:27+00:00 November 23rd, 2020|Press Release, Public Notice|