Nepal Telecommunications Authority

/Nepal Telecommunications Authority

About Nepal Telecommunications Authority

This author has not yet filled in any details.
So far Nepal Telecommunications Authority has created 868 blog entries.

Intent to Award the Contract

NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY Kamaladi, Kathmandu Notice Date of Publication (2nd October, 2019) This is to notify to the concerned that NTA intends to award the contract to M/s Techminds Network Pvt. Ltd., Chitwan for execution of the contract for Building Broadband Network and Provide Internet Access Connectivity in 5 Districts (Illam, Jhapa, Morang, Sunsari and [...]

2019-10-02T15:01:54+00:00 October 2nd, 2019|Public Notices|

अव्यबस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

अव्यबस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबुल अपरेटर तथा अन्य संघ/संस्थाहरुले टेलिफोन तथा विजुलीको खम्बामा अव्यवस्थित हिसाबले शहरको सुन्दरता मै असर पर्ने गरी तार झुण्डाउने तथा सडक क्रस गराउने लगायतका कार्य गर्दा शहरको सुन्दरतामा असर पुग्नुको साथै आगलागी समेत भई गम्भिर दुर्घटना भईरहेको छ । शहरलाई सुन्दर [...]

2019-09-28T02:39:23+00:00 September 28th, 2019|Public Notice|

अव्यबस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

अव्यबस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबुल अपरेटर तथा अन्य संघ÷संस्थाहरुले टेलिफोन तथा विजुलीको खम्बामा अव्यवस्थित हिसाबले शहरको सुन्दरता मै असर पर्ने गरी तार झुण्डाउने तथा सडक क्रस गराउने लगायतका कार्य गर्दा शहरको सुन्दरतामा असर पुग्नुको साथै आगलागी समेत भई गम्भिर दुर्घटना भईरहेको छ । शहरलाई सुन्दर [...]

2019-09-28T02:37:12+00:00 September 28th, 2019|Public Notices|

सेवाको गुणस्तर सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणबाट जारी गरिएको कन्सल्टेसन डकुमेन्ट सम्वन्धी सूचना !!!

सेवाको गुणस्तर सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणबाट जारी गरिएको कन्सल्टेसन डकुमेन्ट सम्वन्धी सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०६/१०)   नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणबाट तयार गरिएको दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को मस्यौदाको सम्बन्धमा विज्ञ, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि यो कन्सल्टेसन डकुमेन्ट प्राधिकरणको वेबसाइट [...]

2019-09-27T04:37:05+00:00 September 27th, 2019|Public Notice|

सेवाको गुणस्तर सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणबाट जारी गरिएको कन्सल्टेसन डकुमेन्ट सम्वन्धी सूचना !!!

सेवाको गुणस्तर सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणबाट जारी गरिएको कन्सल्टेसन डकुमेन्ट सम्वन्धी सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०६/१०)   नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणबाट तयार गरिएको दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को मस्यौदाको सम्बन्धमा विज्ञ, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि यो कन्सल्टेसन डकुमेन्ट प्राधिकरणको वेबसाइट [...]

2019-09-27T04:36:18+00:00 September 27th, 2019|Public Notices|

छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना

छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/५/२७) यस प्राधिकरणबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७५/०९/०१ गते प्रकाशन गरिएको सूचना बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना [...]

2019-09-13T03:04:23+00:00 September 13th, 2019|Public Notices|

छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना

छनौट भएका सामुदायिक विधालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयहरुसंग MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) मा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नको लागि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/५/२७) यस प्राधिकरणबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७५/०९/०१ गते प्रकाशन गरिएको सूचना बमोजिम सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्राप्त प्रस्तावहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना [...]

2019-09-13T03:02:40+00:00 September 13th, 2019|Public Notice|

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको सूची

१) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम छनौट भएका विद्यालय सूचीको संसोधन: * श्री जनकल्याण मा.वि., लमजुङ्ग, वेसीसहर न.पा.-११ छनौट भएको | २) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि छनौट भएका थप विद्यालयहरुको सूची: PDF * ज्ञान ज्योति मा.वि., गोरखा, अजिरकोट-३ को रुपमा ठेगाना सच्चाइएको छ |

2019-10-03T09:33:29+00:00 September 11th, 2019|Public Notices|

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको सूची

१) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम छनौट भएका विद्यालय सूचीको संसोधन: * श्री जनकल्याण मा.वि., लमजुङ्ग, वेसीसहर न.पा.-११ छनौट भएको | २) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि छनौट भएका थप विद्यालयहरुको सूची: PDF * ज्ञान ज्योति मा.वि., गोरखा, अजिरकोट-३ को रुपमा ठेगाना सच्चाइएको छ |

2019-10-03T09:32:44+00:00 September 11th, 2019|Public Notice|

Invitation for Expression of Interest for Registration as standing list of the consulting services

Nepal Telecommunications Authority Invitation for Expression of Interest for Registration as standing list of the consulting services (First date of publication 2076-5-4)   Nepal Telecommunications Authority (NTA), the telecom regulator of Nepal, intends to maintain a roaster of experts/consultants for the following services in telecommunication sector regulation from which individual consultant/firm will be selected as [...]

2019-09-10T06:46:41+00:00 September 10th, 2019|Public Notices|

Invitation for Expression of Interest for Registration as standing list of the consulting services

Nepal Telecommunications Authority Invitation for Expression of Interest for Registration as standing list of the consulting services (First date of publication 2076-5-4)   Nepal Telecommunications Authority (NTA), the telecom regulator of Nepal, intends to maintain a roaster of experts/consultants for the following services in telecommunication sector regulation from which individual consultant/firm will be selected as [...]

2019-09-10T06:45:29+00:00 September 10th, 2019|Public Notice|

Request for Expression of Interest – MDMS

Request for Expression of Interest Nepal Telecommunications Authority First Date of Publication: 2nd September, 2019 For Inspection, Evaluation & Certification of Mobile Device Management System Implementation Project   Nepal Telecommunications Authority (NTA) has allocated its own fund toward the cost of Inspection, Evaluation & Certification of Mobile Device Management System Implementation Project in Nepal and [...]

2019-09-02T04:11:15+00:00 September 2nd, 2019|Public Notices|

Request for Expression of Interest – MDMS

Request for Expression of Interest Nepal Telecommunications Authority First Date of Publication: 2nd September, 2019  For Inspection, Evaluation & Certification of Mobile Device Management System Implementation Project   Nepal Telecommunications Authority (NTA) has allocated its own fund toward the cost of Inspection, Evaluation & Certification of Mobile Device Management System Implementation Project in Nepal and [...]

2019-09-02T04:10:49+00:00 September 2nd, 2019|Public Notice|

CP 2019

S.N. Consultation Paper Published Date Deadline Document 1 Consultation on IoT and M2M Aug 6,2019 PDF 2 NTA Wireline Standard Underground Aug 2019 PDF 3 Qos Bylaw 2076 (Draft) Sept 2019 PDF 4 Consultation on Implementation of North-South Connectivity to develop Nepal as international transit Dec 2019 DOC

2019-12-09T05:56:28+00:00 August 6th, 2019|Conculation Paper|

IT Lab Notice

NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY Kamaladi, Kathmandu Notice Date of Publication (1st August, 2019) This is to notify to the concerned that NTA intends to award the contract to M/s OBCI/MAX/NEPA (JV), Patandhoka, Lalitpur for execution of the contract for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Equipments to Establish IT Labs in 930 Government High Schools of [...]

2019-08-01T13:22:21+00:00 August 1st, 2019|Public Notices|

IT Lab Notice

NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY Kamaladi, Kathmandu Notice Date of Publication (1st August, 2019) This is to notify to the concerned that NTA intends to award the contract to M/s OBCI/MAX/NEPA (JV), Patandhoka, Lalitpur for execution of the contract for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Equipments to Establish IT Labs in 930 Government High Schools of [...]

2019-08-01T13:21:05+00:00 August 1st, 2019|Public Notice|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना विगत केही दिन देखि मोबाइल सेवाका BTS टावरहरुमा क्षती पुर्याई सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य प्रति यस प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा यसरी सेवा बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार [...]

2019-08-01T15:00:59+00:00 August 1st, 2019|Public Notices|

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना विगत केही दिन देखि मोबाइल सेवाका BTS टावरहरुमा क्षती पुर्याई सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्य प्रति यस प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा यसरी सेवा बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार [...]

2019-08-01T15:00:24+00:00 August 1st, 2019|Public Notice|

अध्यक्षको पदबहाली सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

प्रेश विज्ञप्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।४।६ को निर्णयानुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुरुषोत्तम प्रसाद खनाललाई नियुक्त गरिएको र उहाँले प्राधिकरणको अध्यक्षको पदबहाली आज मिति २०७६।४।१० देखि नै गर्नुभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई प्राधिकरणका सदस्य एवं कर्मचारीहरुले प्राधिकरणको कार्यालयमा स्वागत गरी हार्दिक वधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्नुभएको थियो [...]

2019-07-26T14:54:43+00:00 July 26th, 2019|Public Notices|

अध्यक्षको पदबहाली सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

प्रेश विज्ञप्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।४।६ को निर्णयानुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा पुरुषोत्तम प्रसाद खनाललाई नियुक्त गरिएको र उहाँले प्राधिकरणको अध्यक्षको पदबहाली आज मिति २०७६।४।१० देखि नै गर्नुभएको ब्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ । नवनियुक्त अध्यक्षज्यूलाई प्राधिकरणका सदस्य एवं कर्मचारीहरुले प्राधिकरणको कार्यालयमा स्वागत गरी हार्दिक वधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्नुभएको थियो [...]

2019-07-26T14:53:37+00:00 July 26th, 2019|Public Notice|