९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

/, Spectrum Auction/९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

यस प्राधिकरणवाट ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको वाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धमा दोस्रो पटक मिति २०७५/१०/०९ गते विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मिति २०७५/१०/१८ गते उक्त बढाबढ प्रकृया स्थगित गरिएकोमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/११/०५ गतेको आदेश बमोजिम ९००/१८००/२१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बढाबढ प्रकृया पुन: सुचारु गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ |

उक्त फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति तथा Bank Guarantee र Bid Validity को समयावधि देहाय बमोजिम कायम गरिएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ |
निवेदन बुझाउने अन्तिम मिति: २०७५/११/२३ गते बिहिवारसम्म
Bank Guarantee को समयावधि : निवेदन बुझाउने अन्तिम मितिवाट ९० दिनसम्म
Bid Validity को समयावधि : निवेदन बुझाउने अन्तिम मितिवाट १२० दिनसम्म

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
कमलादी काठमाडौँ , नेपाल
जी.पि.ओ. बक्स नं. ९७५४
फोन नं. +९७७-१-४२५५४७४
फ्याक्स :+९७७-१-४२५५२५०
इमेल: info@nta.gov.np/ ntra@nta.gov.np
वेभ साइट: www.nta.gov.np

2019-09-25T06:14:02+00:00 February 26th, 2019|Public Notice, Spectrum Auction|