स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा !!!

//स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा !!!

स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा !!!

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विज्ञापन नं १-३/०७३-७४ का सम्बन्धमा उमेद्वारहरुको लिखित परिक्षाको प्राप्तांक र अन्तरबार्ताको औषत अंक समेतको कुल प्राप्तांकको आधारमा स्थायी नियुक्तिक लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धि सूचनाको लागि यो लिंक Click  गर्नुहोस् |

Dy Directors.pdf

2017-12-12T18:38:16+00:00